Конфликти и безредици – Страница 16 – www.359news.bg

Конфликти и безредици

  • Продължава окупацията на Ректората

    Продължава окупацията на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 10.00 часа окупиращите Ректората студенти ще дадат пресконференция. От 12.30 часа ще се състои...