Президентът върна в парламента Закона за военното разузнаване – www.359news.bg

Президентът върна в парламента Закона за военното разузнаване

Президентът Росен Плевнелиев наложи вето на разпоредби от Закона за военното разузнаване. Преди седмици, в последния момент преди окончателното приемане на закона, беше прето предложението на БСП – служба “Военна информация” да се оглавява само от военнослужещ  на действителна военна служба с висше  военно звание. Това означава, че сегашният ръководител на службата не може да  заема този пост. Йордан Бакалов подаде оставка, но военният министър не я прие.

Президентът счита, че  няма убедителни  аргументи  срещу това службата да се ръководи от цивилно лице  с професионоален опит в областта на националната сигурност и  въоръжените сили. Още повече, че от 2012 година този пост се заема от цивилни, което не беше пречка досега  те да  изпълнява поставените  задачи, напомня Росен Плевнелиев.

В прессъобщение от Президентството се казва:
“Определянето на необходимия професионален опит като изискване за заемане на определена длъжност не трябва да бъде самоцел. Този опит следва да бъде съобразен с функциите и задачите, които се възлагат на съответната структура от системата за защита на националната сигурност.

На Служба “Военна информация” са възложени задачи, свързани не само с отбраната на страната, а и с националната сигурност. Една от основните задачи на Службата е добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима както за отбраната на страната, така и за защита на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи. Основните задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво са посочени в чл. 12 от Закона и надхвърлят рамките на дейността по осигуряване на Българската армия и въоръжените сили за изпълнение на тяхната основна мисия – отбраната на Република България. Тези, които имат чисто военен характер и изискват специфична военна експертиза, са само една част, посочва президентът в мотивите си до Народното събрание.

Кръгът на дейност на Службата по никакъв начин не налага ограничаване на възможността неин ръководител да бъде само военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание. Така се въвеждат допълнителни ограничения, надхвърлящи целесъобразността. Директорът на служба “Военна информация” трябва да е способен да изгради стратегическа визия за развитието й, която е обвързана с динамиката на геополитическите процеси и външната среда за сигурност, да задава точно приоритетите и да контролира ефективно дейността на Службата”./www.bnt.bg/www.president.bg
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *