Птичи грип е причината за смъртта на 21 къдроглави пеликана, които бяха открити мъртви в резервата „Сребърна“ преди два дни. Това показаха пробите, взети от две от птиците, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Издадена бе заповед за отделяне на 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона.

В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и село Сребърна. В 10-километровата наблюдавана зона влизат Силистра, селата Ветрен, Айдемир, Ламбриново, Ситово, Попина и Поляна.




В предпазната зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна. Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор“ и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация, уточняват от БАБХ.

Въвеждат се ограничителни мерки за преместване на птици, забранява се и ловът на пернат дивеч.

Ще се следи и за други случаи на заболели или мъртви птици. Забранява се търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони. Ако се установи заболяване на домашни птици, те трябва да бъдат унищожени.