Създадена е нова методология за превенция на насилието сред деца и младежи – www.359news.bg

Създадена е нова методология за превенция на насилието сред деца и младежи

Във вторник директорът на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ д-р Гълъбина Тарашоева представи работата на екипа си по Европейския проект TranSpase и неговия опит в работата с деца и юноши със специални потребности за преодоляване на насилието.
ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” е партньор в проекта TranSpase, който е финансиран по програма Дафне на Европейската общност, Генерална дирекция по Правосъдие. Проектът цели да даде разбиране и инструмент за борба с психологичното насилие в живота на деца и младежи с интелектуални и психични затруднения, които, поради своята различност, често се оказват обекти и провокатори на прояви на насилие. В рамките на проекта е направено обширно проучване за разпространението на насилието сред младите хора и е разработена нова методология за превенция.
Д-р Тарашоева представи и издадената на база опита на екипа и брошура с методологията за работа по превенция на насилието сред деца и младежи. Методологията е разработена на базата на популярния терапевтичен метод психодрама. Ръководството ще може да бъде видяно и свалено на български и в подходящ формат и от сайта http://www.transpaceproject.eu
Проектът обхваща България, Австрия, Германия, Италия и Испания и има идеалната цел да допринесе за разбирането на същността на насилието и да предложи на децата и младите хора начини за справяне с него. В България са проведени четири терапевтични групи с деца със специални потребности и резултатите от работа с тях са повече от добри – младите хора цялостно са подобрили самочувствието си и способността си за справяне с агресивни прояви. Българският опит е бил споделен с чуждестранните участници и е получил много позитивна оценка.
Д-р Тарашоева и екипът и изразиха готовност да проведат още групи с младежи и да обучат обучители, способни да прилагат изработената от тях методология. Единствената пречка това да се случи е липсващото към момента финансиране.
Slide22
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *