АНКЕТА ЧЕЗ България

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ЦЕННО ЗА НАС!

Молим да отговорите на следващите 5 въпроса, което ще Ви отнеме няколко минути. По този начин ще ни помогнете да продължим да подобряваме качеството на услугите, които Ви предлагаме.

Кой основно е ангажиран с плащането на сметките за електроенергия и заявяване на услуги във Вашето домакинство?
*
В каква степен сте запознат/а със следните услуги на ЧЕЗ?

Използвам тази услугаЧувал/а съм за тази услугаНе съм запознат/а

Възможност за получаване на електронна фактура
Дистанционно обслужване - заявяване на услуги по телефон
Безкасови начини на плащане (банкомат, директен дебит, интернет)
Деклариране на показания
SMS услуги - sms известяване при просрочено плащане и проверка на сметка с sms
Отговорете с ДА или НЕ на всяко от посочените по-долу твърдения:
Знам телефонния номер, на който мога да се свържа с ЧЕЗ
Знам къде се намира най-близкият център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ
Наясно съм със съдържанието на фактурата, която получавам от ЧЕЗ
Запознат съм как се формира цената на електроенергията
Знам как да действам в случай на съмнение за кражба на електроенергия
Запознат съм как мога да заявя получаване на електронна фактура
Запознат съм как мога да заявя sms услуги (sms известяване преди прекъсване)
В каква степен сте удовлетворен/неудовлетворен от качеството на следните услуги, предлагани от ЧЕЗ?
Качество на електроснабдяването
Разнообразие от начини за плащане на сметки
Реакция в случаи на аварии
Процедури по присъединяване на нови обекти към електрическата мрежа
В каква степен сте удовлетворен/неудовлетворен от качеството на обслужване в:
Телефонния център на ЧЕЗ 0700 10 010
Центровете за обслужване на клиенти
Имейл за клиента: zaklienta@cez.bg

Принтирай