ВМРО: „Софийска вода“ да върне парите на измамените клиенти – www.359news.bg

ВМРО: „Софийска вода“ да върне парите на измамените клиенти

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на „Софийска вода“ АД.

Концесионерът прибира противозаконно лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга.

Това засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие по смисъла на чл. 21, т.1 от ЗЗК, обосновават се от КЗК.

При тази ситуация съвсем резонно е питането дали „Софийска вода“ АД доброволно ще върне неоснователно получените лихви на потребителите. Познавайки практиката на дружеството, едва ли ще връщат пари, е коментарът на ВМРО. Но решението на КЗК е едно добро основание за завеждане на съдебни дела за недължимото платено.

Съгласно Общите условия на „Софийска вода“ АД потребителите следва ежемесечно да заплащат ползваните от тях ВиК услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца.

За всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, ВиК операторът начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните два отчета. Изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на потреблението за периода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец.
В същото време „Софийска вода“ прибират от клиентите си суми за неизпълнение на парично задължение, като длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

Следователно ВиК операторът начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално използваната вода, която се изчислява веднъж на тримесечие – след действителен отчет на водомерите. Това поведение на дружеството директно уврежда интересите на потребителите, заключват от Комисията.

Това е и поредният довод в подкрепа на позицията на ВМРО – Българско национално движение, че управлението на водата, трябва да е в обществени ръце.

Припомняме, че партията внесе предложение в Столичния общински съвет с искане да бъде проведенреферендум за разваляне на договора със „Софийска вода“.

http://www.vmro.bg/
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *